I. Cơ cấu tổ chức:


 

 II. Nhân sự Trung tâm:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

PGS.TS. Hoàng Văn Việt

Giám đốc

Điều hành, quản lý, chịu trách nhiệm về các hoạt động nghiên cứu, đối ngoại của Trung tâm.

hvvietdph@yahoo.com

2

 

Chuyên viên

- Phụ trách các thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo, thủ tục hành chính. 

- Admin fanpage của Trung tâm.

- Phiên dịch, biên dịch Anh-Việt và Việt-Anh.

-Trung gian liên hệ các đối tác trong và ngoài nước.

- Tư vấn thông tin.

 

3

Khâu Đỗ Hồng Anh

Chuyên viên

- Phiên dịch, biên dịch Thái-Việt và Việt-Thái.

- Phụ trách công tác thư ký văn phòng, quyết toán tài chính.

- Admin website, email và fanpage của Trung tâm.

- Liên hệ, sắp xếp lịch học và phòng học các lớp tiếng Thái.

- Hỗ trợ công tác giảng dạy cùng các giáo viên và học viên trong lớp học.

- Hỗ trợ tình nguyện viên trong quá trình công tác tại Việt Nam (thủ tục hành chính, visa, nơi ở, đi lại, v.v...)

anhkhau@hcmussh.edu.vn

4

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên

- Phụ trách giảng dạy các lớp tiếng Thái mọi trình độ, tiếng Thái du lịch và thương mai.

- Trung gian liên hệ với các đối tác Thái Lan.

 

5

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên

- Phụ trách giảng dạy các lớp tiếng Thái mọi trình độ, tiếng Thái du lịch và thương mại.

- Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, học thuật.

 

  

III. Tình nguyện viên qua các nhiệm kỳ

1. Năm 2015-2017

- Cô Patcharee Tasai

- Cô Piyanart Chuanchoey

2. Năm 2017-2018

- Cô Panika Santivarakom

- Cô Rommanee Laoprasertsuk

3. Năm 2018-2019

- Cô Phutthawadee Leelahachiwa

- Cô Rommanee Laoprasertsuk

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.