Puey Ungpakorn (An Honest Siamese in a Class of His Own)

 

 

Tiêu đề sách: Puey Ungpakorn (An Honest Siamese in a Class of His Own)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nội dung sách: Cuốn sách viết về cuộc đời của ông Puey Ungpakorn từ quá trình nghiên cứu, thời gian làm việc cũng như viết về các dự án phát triển nông thôn hay quan điểm về sự bất ổn chính trị của ông, v.v…

Tác giả: Sulak Sivaraksa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.